Tool

Tomahawk is een webapplicatie waarmee met een aantal eenvoudige stappen een gebied doorgerekend kan worden op verschillende energietransitiescenario's.

Een demoversie van deze applicatie is vrij toegankelijk. De demoversie is beperkt tot een maximale gebiedsgrootte van 10.000 m2 en 8 standaardscenario's om een gebied met met de minimaal benodigde effort aardgasvrij te maken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de resultaten.

Een casusstudie (pdf) van de Wijk Liendert is hier te vinden.

Het is mogelijk om op commerciele basis grotere gebieden en maatwerkscenario's door te rekenen. Neem hiervoor contact met ons op.

Naar de tool
(alleen beschikbaar met login)

Open data

De bewerkte open data wordt beschikbaar gesteld door Geodan middels een GIS tool genaamd PICO. Een webomgeving is ontwikkeld om de verschillende kaarten eenvoudig in te zien. Deze tool mag alleen voor niet-commerciele doeleinden gebruikt worden.

Naar PICO