Samenvatting

De transitie naar aardgasloze wijken is op gang gekomen. Bij het op wijkniveau toepassen van renovatieconcepten van woningen wordt veelal voorbijgegaan aan de impact die deze concepten hebben op de ondergrondse energie-infrastructuur en vice versa. De complexiteit van verschillende technische oplossingen, veel stakeholders en een verscheidenheid aan financiële stromen kan snel leiden tot suboptimale keuzes die uiteindelijk kunnen leiden tot hogere maatschappelijke kosten dan strikt noodzakelijk.

TOMAHAWK is een analyse- en rekentool om alle betrokken stakeholders in een vroeg stadium te informeren over de totale kosten van de bovengrondse èn ondergrondse transformatie om hen zo te helpen een beslissing te maken. TOMAHAWK maakt gebruik van open data en rekent daarmee elke woning in een gebied individueel door voor de verschillende warmtescenario’s. TOMAHAWK presenteert per warmtescenario en renovatieconcept voor de eindgebruiker, de vastgoedeigenaar, de netbeheerder en het warmtebedrijf:

  • het huidige energieverbruik per jaar
  • de CO2 uitstoot per jaar
  • de meerinvesteringen en onderhoudskosten

In een vijftal case studies is het rekenproces gevalideerd tegen VABI data en is positieve en constructieve feedback verkregen van stakeholders. Een van deze casussen is hier te downloaden.

Een demo is op aanvraag beschikbaar.